Ἀληθινή ἀγάπη δὲν εἶναι ἐκείνη ποὺ ἀντέχει τὸ μακρόχρονο χωρισμό, ἀλλά ἐκείνη ποὺ ἀντέχει τὴν μακρόχρονη οἰκειότητα.(Χ. Ρόουλεντ)