Ἀγάπη εἶναι, πάνω ἀπ΄ ὅλα νὰ χαρίζεις τὸν ἑαυτό σου (Ζὰν Ἀνούιγ)