Όταν σας έρχονται λογισμοί, μη προσπαθείτε να τους διώξετε ανοίγοντας ένα λογικό διάλογο μαζί τους. Χτυπάτε τους πάνω στην Πέτρα. Πέτρα είναι ο Χριστός. Το όνομά Του. Η προσευχή του Ιησού. Δεν είναι στο χέρι σας, να μη τους δεχθείτε. Τους λογισμούς τους διώχνει μόνο το όνομα του Ιησού.

(Στάρετς Βαρσανούφιος)