Όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται, έστω και ακούσια, τότε η Χάρις του Θεού είναι υποχρεωμένη να έρθει πάνω του.

(Γέροντας Γαβριήλ Τσάφος)