Όταν η πραότητα απουσιάζει από την προσωπικότητα, επικρατεί ταραχή και αβεβαιότητα και όλο το χάος της περιεκτικής διαστροφής. Κατάληξή τους είναι ο θάνατος και ο Άδης.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)