Όταν η καρδιά σας δεν έχη τον Χριστόν, τότε θα βάλη μέσα ή χρήματα ή κτήματα ή ανθρώπους.

(Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής)