Όταν δέχεσαι την πονηρή και μανιώδη επίθεση των παθών και την παρενόχληση του διαβόλου, ενώ προσπαθείς να κάνεις κάποιο έργο του Θεού, δέξου τις δοκιμασίες αυτές ως πειρασμούς για χάρη του Χριστού. Ο εχθρός χωρίς να το γνωρίζει, σου ετοιμάζει τα πιο λαμπρά στεφάνια νίκης. Γι’ αυτό πρέπει ν’ αντιστεκόμαστε σθεναρά στο διάβολο.

(Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)