Όσο είναι καιρός, ας επισκεφθούμε τον Χριστό, ας τον περιποιηθούμε, ας τον θρέψουμε, ας τον ντύσουμε, ας τον περιμαζέψουμε για να τον φιλοξενήσουμε, ας τον τιμήσουμε. Ας προσφέρουμε την ευσπλαχνία διά μέσου εκείνων που έχουν ανάγκη στον ίδιο τον Χριστό τον Κύριό μας. (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)