Όσοι φρονούν ταπεινά, γίνονται φίλοι του Θεού και ο Θεός δεν επιτρέπει να πειράζονται πέρα από τις δυνάμεις τους.

(Γέροντας Κλεόπας Ηλίε)