Όσα εκτός προσευχής ή λέμε ή πράττουμε, υστέρα ή σφαλερά ή επιβλαβή τυγχάνουν.

(Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)