Όρθιοι καὶ μόνοι μὲς στὴ φοβερή ἐρημία τοῦ πλήθους…………….. (Μανόλης Ἀναγνωστάκης)