Όπως όταν σταματήσει η αναπνοή πεθαίνει ο άνθρωπος, έτσι και χωρίς την εσωτερική και συνεχή ευχή πεθαίνει η ψυχή.

(Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής)