Όποιος νικά τα πάθη του αποκτά τη δυνατή πίστη.

(Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης)