Όλος ο αγώνας που κάνει ο χριστιανός συνίσταται ακριβώς σ’ αυτό. Όχι απλώς τάχα να νεκρώσει τον εαυτό του, που δεν νεκρώνεται, ούτε επίσης απλώς να κάνει κάποια πράγματα και να καμαρώσει τον εαυτό του. Αγωνίζεται ο χριστιανός να τηρήσει τις εντολές του Χριστού, πάντοτε με τη συναίσθηση ότι είναι αμαρτωλός. Επομένως τί θα περίμενε από τον εαυτό του; Άγρια πράγματα. Έτσι, δεν ξιπάζεται ούτε χαλαρώνει. Νήφει συνεχώς.

(Αρχιμ. Συμεών Κραγιόπουλος)