Όλα τα ζητήματά σου να τ’ αφήσης στα χέρια του Θεού. Ό,τι θέλεις να το ζητάς σαν το παιδί από τον πατέρα του.

(Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής)