Χριστιανός είναι, όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο, η μίμηση του Χριστού στα λόγια, στα έργα και στη σκέψη. (Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης)