Χαρά είναι η εκπλήρωση των επιθυμιών, η απόλαυση των ευχάριστων και η λησμοσύνη των λυπηρών. Όπου χαρά, εκεί δραπετεύει η θλίψη των δακρύων, φεύγει η κατήφεια του πένθους, απουσιάζει η θλίψη· όπου χαρά εκεί και τα σύμβολα της ευφροσύνης. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)