Υπόταξε τη σάρκα σου και τις επιθυμίες της, ποδοπάτησέ την. Βάλε κάθε σαρκικό στο ίδιο επίπεδο με τη λάσπη, την ακαθαρσία, μη φροντίζεις γι’ αυτό. Όταν κάθε τι το σαρκικό και αμαρτωλό το λογαριάζουμε για τίποτα, τότε ο Κύριος θα είναι τα πάντα για μας και θα βασιλεύει στις καρδιές μας, πάνω στα επίγεια των επίγειων επιθυμιών μας.

(Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)