Υπάρχει ένας κατακλυσμός χειρότερος από τον υδάτινο: ο κατακλυσμός των παθών. Όταν τα πάθη αρχίζουν να καίνε, όταν αρχίσουν να καπνίζουν και να μαυρίζουν, όταν αναδίδουν τη δυσωδία τους και τη διαχέουν παντού, πού θα καταφύγει τότε ο άνθρωπος και ποιος θα τον σώσει; Μόνον κάτω από το χέρι του Θεού, μόνον κάτω από τη σκέπη Του, στην εξ ύψους καταφυγή. Ο κατακλυσμός των παθών καταδίωκε τον Δαυίδ, αλλ’ αυτός έφυγε απ’ αυτά και κατέφυγε στον κραταιό βραχίονα του Υψίστου· γλύτωσε από την πυρκαγιά, απ’ τον καπνό και τη δυσωδία των παθών που τον καταδίωκαν, κατέφυγε στην ουρανόθεν προστασία. (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)