Τὸ ὄμορφο στὶς καλές πράξεις εἶναι ἡ ἐπιθυμία νὰ τὶς ἀποκρύψεις……….(Μπ. Πασκάλ)