Τὸ ἦθος τῶν ἀρχόντων εἶναι ὅμοιο μὲ τὸ ἦθος τῶν ἀρχόμενων……. (Ἰσοκράτης)