Τὸ πιὸ δύσκολο στὴ ζωή, εἶναι νὰ μάθεις ποιὲς γέφυρες νὰ περάσεις καὶ ποιὲς νὰ κάψεις. (Laurence J Peter)