Τὸ νὰ ἀποκτήσεις παιδί σημαίνει ὅτι ἀποφάσισες πὼς ἡ καρδιά σου ἀπό τώρα καὶ γιὰ πάντα θὰ κυκλοφορεῖ ἔξω ἀπό τὸ κορμί σου (Ἐλίζαμπετ Στόουν)

Mother
Διάρκεια: 1:44 01/08/2023