Τὸ κατ΄εἰκόνα Θεοῦ φανερώνεται κυρίως στὴν καθαρὴ προσευχή. Ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν προσεύχεται, βιώνει τὴν ἀποτυχία τῆς δημιουργίας του καὶ τῆς ὑπάρξεώς του. (π. Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)