Τὸ θεῖον φιλεῖ συγκάμνειν τῷ κάμνοντι (Ὁ Θεὸς βοηθεῖ ὅποιον ἐργάζεται) -Αἰσχύλος-