Τὴν μητέρα κοίτα, τὴν κόρη παντρέψου. (Καυκάσια παροιμία)