Τὰ ὅρια ἑνός ἀνθρώπου καθορίζονται ἀπό τὰ ὅρια τῆς γλώσσας του.(Ludwig Wittgenstein)