Τὰ ἀνθρώπων δοξάσματα παίδων ἀθύρματα. (οἱ γνῶμες τῶν ἀνθρώπων εἶναι παιδιάστικα παιχνίδια)(Ἡράκλειτος)