Τόσο μεγαλύτερη ἀξία ἔχει ἡ ἐξωτερική ὀμορφιά, ὅσο μεγαλύτερη ἐσωτερική ὀμορφιά κρύβεται πίσω της (Ἀ. Λίνκολν)