Τρεις εχθροί πολεμούν το γένος των ανθρώπων· οι δαίμονες, ο εαυτός μας και η συνήθεια. Εκτός απ’ αυτούς άλλος πόλεμος δεν υπάρχει.

(Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής)