Τρία πράγματα δὲν μπορῶ νὰ κατανοήσω: 1)Πίστη χωρὶς δόγµα. 2)Χριστιανισμὸ ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. 3)Χριστιανισμὸ χωρὶς ἄσκηση. Καὶ τὰ τρία αὐτά, Ἐκκλησία, δόγµα καὶ ἀσκητική, δηλαδὴ Χριστιανικὴ ἄσκηση, συνιστοῦν γιὰ µένα ἑνιαία ζωὴ. (Γέρων Σωφρόνιος τοῦ Ἐσσεξ)