Το σκεφτόμαστε αυτό, ότι θα μεταφυτευθούμε μια μέρα στον Παράδεισο; Δεν θα μείνουμε εδώ στον τόπο των αδυναμιών και του αγώνος. Όταν λέει ο Παύλος «ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός» (Γαλ. β\’, 20), εννοεί ότι για μένα ζωή είναι ο Χριστός. Ο Παύλος ζούσε για το Χριστό. Άρα είχε δώσει τον εαυτό του. Ούτε σκέψη δεν είχε κρατήσει για τον εαυτό του. Εμείς όμως κρατάμε λίγο υπόλοιπο για τον εαυτό μας, κάτι, και γι’ αυτό μας ενοχλεί το ένα και το άλλο.

(Γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης)