Το να πέσει κάποιος και να παραδοθεί στα πάθη, είναι έσχατη δουλεία, αφού ελευθερία είναι μόνο η κυριαρχία πάνω σ’ αυτά. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)