Το να βλέπει κανείς δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι να βλέπει κάποιος με φθόνο, υπερηφάνεια και απληστία. (Μέγας Αντώνιος)