Το κατ’ εικόνα το έχουν όλοι οι άνθρωποι γιατί τα θεία χαρίσματα είναι αμετάβλητα ενώ το καθ’ ομοίωση σπάνιο και βρίσκεται μόνο στους ενάρετους και άγιους και σε όσους μιμούνται την θεία αγαθότητα όσο μπορούν ανθρωπίνως. Τόσο υπερβολικά θα αξιωθούμε τη θεία φιλανθρωπία εάν κι εμείς Τον ευαρεστήσουμε με αγαθοεργίες και εάν προσπαθήσουμε να μιμηθούμε όσους Τον ευαρέστησαν από αιώνος.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)