Το κέντρο του χριστιανικού κηρύγματος και το κέντρο της θείας λατρείας είναι η ανάσταση του Κυρίου. Κήρυγμα και λατρεία της Εκκλησίας είναι η μαρτυρία της αναστάσεως. Η Ορθοδοξία δεν είναι ιδεολογικό σύστημα, αλλά κήρυγμα γεγονότων, βιωμάτων, αληθειών χαρμόσυνων.

(Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης)