Το Ευαγγέλιο είναι ο διδάσκαλός μας. Ό,τι και να μας απασχολεί, αν το ανοίξουμε, θα πάρουμε την απάντηση, θα πάρουμε τον φωτισμό, θα πάρουμε ακριβώς αυτό το φάρμακο, που χρειάζεται για οιανδήποτε περίπτωση.

(Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης)