Τα μάτια του κοιμισμένου κλείνουν και δεν βλέπουν, όπως δεν ακούνε τ’ αυτιά του. Το ίδιο γίνεται και με τη ψυχή που κοιμάται τον ύπνο της αμαρτίας. Η ψυχή όμως πρέπει να βλέπει πάντα με τα μάτια της καρδιάς, ακόμα και όταν κοιμάται. ( Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης )