Τά χρόνια πού περνᾶμε εἶναι πολύ δύσκολα καί πολύ ἐπικίνδυνα, ἀλλά τελικά θά νικήσει ὁ Χριστός.(π. Παΐσιος)