Τά βρίσκουν. Δέν ἔχουν, φαίνεται, μεγάλη ἰδέα γιὰ τόν ἑαυτό τους.