Σ’ ἀγαπῶ. Δὲν μπορῶ τίποτ’ ἄλλο νὰ πῶ – πιὸ βαθύ, πιὸ ἁπλό, πιὸ μεγάλο! (Μυρτιώτισσα)