Σ’ εκείνον μόνο δεν χρειάζεται η μετάνοια, ο οποίος κατόρθωσε να φυλάξει τις υποσχέσεις του βαπτίσματος απαραχάρακτες.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)