Σᾶς τυφλώνει ὁ χρυσός στὰ σπίτια τῶν πλουσίων καὶ βλέπετε ὅλα αὐτά ποὺ ἔχουν, ὅμως δὲ βλέπετε ἐκεῖνα ποὺ δὲν ἔχουν. ( Ἅγιος Αὐγουστῖνος )