Σὲ ἕνα χάλασμα πλέκεται ἡ ἐλπίδα. Εἶναι συνηθισμένη ἡ ζωὴ σὲ κρίσεις ποὺ πετᾶνε ἔξω τὴν σαβούρα, ὅπως ἡ θάλασσα μὲ τὴν τρικυμία.