Στὸ λιβάδι ξεχασμένος/ἕνας γάιδαρος βοσκοῦσε/τίποτ΄ἄλλο δὲν ζητοῦσε/ὁ καημένος…