Στὸν ἄνθρωπο ὅλα πρέπει νὰ εἶναι ὡραῖα: καὶ τὸ πρόσωπο καὶ ἡ ἐνδυμασία καὶ ἡ ψυχή καὶ οἱ σκέψεις.(Ἄ. Τσέχωφ)