Στὸν Θαλῆ δώσανε ἕνα ἀρνὶ καὶ τοὔπανε νὰ διαλέξει τὸ καλύτερο καὶ τὸ χειρότερο μέρος. Καὶ αὐτὸς διάλεξε τὴν γλῶσσα. ( Πλούταρχος )