Στον ουμανισμό, σκοπός της παιδείας είναι η εξανθρωποποίηση του ανθρώπου. Ο στόχος όμως της χριστιανικής αγωγής είναι διαφορετικός. Το «αρχέτυπο», στο οποίο κατατείνει η παιδευτική μας πορεία, είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός και ο θεωμένος εν Χριστώ άνθρωπος.

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)