Στις προσευχές μας να λέμε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, θεράπευσον τους δούλους σου που είναι στα νοσοκομεία, βοήθησον τους φυλακισμένους, βοήθησον τον τάδε αμαρτωλό». Και θα φωτίζεται ένας φυλακισμένος, θα σώζεται ένας αμαρτωλός. Και λες: «Πώς μετανόησε αυτός ο άνθρωπος; πώς έγινε;». Είναι από τις προσευχές όλων.

(Γερόντισσα Μακρίνα, Ι. Μ. Παναγίας Οδηγήτριας Πορταριάς)