Στήν πνευματική ζωή δέν θά βάλει κανείς γιά πρότυπο τοὺς κοσμικούς ἀλλά τούς ἁγίους.(π. Παΐσιος)